Research Scholars

Sl. No. Name of the Student Supervisor Sl. No. Name of the Student Supervisor

CHEMISTRY

1 PRIYABRAT MOHANTY
1281102
Dr. T. K. Bastia 14 MAMATA DAS
1781013
Dr.J.Tripathy
2  SIRISH RANJAN PANDA
1381069
Dr. T. R. Sahoo 15 DEBASHISH MEHER
1781014)
Dr. B. P. Sahoo
3  GANESWAR SAHU
1381072
Dr. J. Tripathy 16 TANASWINI PATRA
1781015
Dr. T. R. Sahoo
4 PRAGYAN PARMITA RATH
1381070
Dr. T. R. Sahoo 17 HEMANTA KUMAR NAYAK
1781016
Dr. P. Rath
5 DEBASIS SAHOO
1581037
Dr. Samaresh Jana 18 KANYANJALI SAMAL
1881021
Dr. Anita Pati
6 DAYANANDA SARANGI
1581033
Dr. Rojalin Sahoo 19 RANJIT KUMAR MADKAMI 1881022 Dr. Debakar Behera
7 MAHALAXMI SAMAL
1581034
Dr. Rojalin Sahoo 20 STHITIPRAJNA MUDULI
1881023
Dr. T. R. Sahoo
8 BARSHARANI PRIYADARSHINI
1581035
Dr. T. R. Sahoo 21 SAISMRUTIRANJAN MOHANTY
1881182
Dr. S. K. Maji
9 MANINI NAYAK
1581036
Dr. Anita Pati 22 KALYANI DASH
1881206
Dr. B. P. Sahoo
10 SANTOSH KUMAR NATHSHARMA
1581140
Dr. K.G. Mishra 23 SATYA NARAYAN SAHU
1981009
Dr. Rojalin Sahu
11 SASMITA MISHRA
1581141
Dr. K.G. Mishra 24 JNANARANJAN SAHU
1981010
Dr. Jatin Kumar Sinha
12 MADHUSMITA BEHERA
1681038
Dr.T.K.Bastia 25 SOUMYA RANJAN SENAPATI
1981011
Dr. Alok Kumar Panda
13 HABTAMU GELAW MEKONNEN
1681117
Dr. Samaresh Jana 26 MELAKU MASRESHA WOLDEAMANUEL
1981198
Dr. Prasant Rath
PHYSICS
1 RASHMIREKHA SWAIN
1481073
Dr.B.B. Sahoo 18 ARPITA SINGHA
1881152
Dr. S. Praharaj
2 ASHOK KUMAR MISHRA
1581010
Dr. Maya Devi 19 ATAL MUNDAMAJHI
1881153
Dr. S. K. Das
3 URUKRAM PANDA
1581011
Dr. U. P. Singh 20 DHANI SOREN
1881154
Dr. P. Pattojoshi
4 RAJASHREE SAHOO
1581014
Dr. S. K. Das 21 IPSITA MOHANTY
1881155
Dr. S. Mangal
5 PRACHI BHOL
1581018
Dr. P S Mohanty 22 P CHANDRAKANTA SINGHA
1881156
Dr. S. K. Das
6 MOUSUMI DAS PATTANAYAK
1581019
Dr. L. Biswal 23 MAHER ALREFAEE
1881212
Dr. S. K. Das
7 ASHALATA PUHAN
1581020
Dr. D. Rout 24 SINMAY SAHOO
1881213
Dr. S. K. Das
8 SAKTI P MOHANTY
1581021
Dr. S. K. Sahoo 25 SUSIMA AMITAV DAS
1281097
Dr. D. Behera
10 MURALIDHAR SWAIN
1581022
Dr. S. K. Sahoo 26 NISHAKAR BEHERA1281101 Dr. P. Rath
11 D K MOHAPATRA
1581023
Dr. N. C. Bera 27 PRIYABRATA MOHANTY
1981140
Dr. B. B. Sahu
12 SUKANTA K ROUT
1581024
Dr. R. N. Mukharjee 28 DEBABANDANA APTA
1981141
Dr. Maya Devi
13 ATUL KUMAR SINHA
1681004
Dr. B. Bhushan 29 ABHIPSA MOHANTY
1981142
Dr. D. Rout
14 ASUTOSH ACHARYA
1681077
Dr.S.K.S.Parashar 30 SUBHASHREE DASH
1981143
Dr. B. Bhushan
15 LUNA JENA
1681078
Dr. P. Pattojoshi 31 ARPITA PRIYADARSINI DIKSHIT
1981144
Dr. S.K.S. Parashar
16 BHAVESH DADHICH
1681134
Dr. B. Bhushan 32 PRAFULLA KUMAR DASH
1981191
Dr. S.K.S. Parashar
17 SHARMA RK LAXMINARAYAN
1781017
Dr.S.K.S.Parashar 33 ASCHARYA KUMAR KAR
1981191
Dr. D. Rout
34 RAJENDRAKUMAR LAXMINARAYAN SHARMA Dr. S.K.S. Parashar
MATHEMATICS
1 GOPAL CHARAN SASMAL
1381154
Dr. S.K.Barik 17 GUESH SIMRETAB GEREMEDHIN
1681130
Dr. S. R. Jena
2 BIRANCHI NARAYAN DASH
1481084
Dr.M.K.Hota 18 ADMASU TADESSE TESEMMA
1881140
Dr. S.  Acharya
Dr. M. R. Sahoo
3 ADITYA KUMAR PATTNAIK
1481081
Dr.S.K.Samal 19 BISWAJIT MALLICK
1881141
Dr. P. K. Sahu
4 SASHIBHUSHANA PARIDA
1581025
Dr. M. Das 20 SNIGDHA SAMANTARAY
1881160
Dr. P. Paliarsingh
5 PANKAJINI TRIPATHY
1581026
Dr. Birupakhya Padhy 21 AVAYA NAIK
1881162
Dr. T. Panigrahi
6 SWAPNITA MOHANTY
1581027
Dr. A. K. Paul 22 ARCHANA SENAPATI
1981110
Dr. S.R. Jena
7 PABITRA OJHA
1581029
Dr. M. Hota 23 SIDDHARTH MITRA
1981111
Dr. P.K. Das
8 MINAKSHI MOHANTY
1581030
Dr. S. R. Jena 24 CHINMAYEE ROUT
1981112
Dr. Akshaya Kumar Panda
9 ARUP KUMAR SAHA
1581031
Dr. M. Hota 25 ANANYA TRIPATHY
1981113
Dr. S. Sahoo
10 SUSANTA KUMAR MOHAPATRA
1581032
Dr. T. Panigrahi 26 AJAY KUMAR SAHOO
1981114
Dr. A.K. Gupta
11 PRASANTA BEURIA
1581126
Dr. P. Baliarsingh 27 RANJAN KUMAR SAHOO
1981115
Dr. Ranjan Kumar Nayak
12 GITANJALI BISWAL
1581134
Dr. N. Behera 28 ANWESHA MISHRA
1981116
Dr. B.P. Padhy
13 MEHARI FENTAHUN ENDALEW
1681118
Dr. Subharti Sarkar
Dr. Anita Nayak
29 KANAKLATA XALXO
1981117
Dr. B.K. Mahala
14 ADANE ABEBAW GESESSE
1681119
Dr. R. Mishra 30 SATYA SUBHASHREE SEN
1981118
Dr. M. Das
15 TESFAYE TEFERI SHONE
1681120
Dr. Ashrita Patra
Dr. B. B. Mishra
31 NIRAKAR A PRADHAN
1981119
Dr. S.K. Samal
16 BERHANU BELAY ZELEKE
1681121
Dr. S. Acharya 32 ANUPAMA PATRA
1981155
Dr. N. Behera
33 RUMA MAHATO
1481086
Dr. M. Das

BIOLOGY

1 SNEHA SHRIPARNA SATPATHY
1981194
Dr. Chandana Mohanty