Research Thrust Areas

 • Dr. Tapas R. Sahoo (Lab In-charge)
 • Dr. Bibhu P. Sahoo
 • Dr. Jasaswini Tripathy
 • Dr. Jatin K Sinha
 • Dr. Krushna G. Mishra
 • Dr. Pratap K. Deheri
 • Dr. Kajal Parashar
 • Dr. Bhavya Bhushan (Lab In-charge)
 • Dr. Dibyaranjan Rout
 • Dr. Swetapadma Praharaj
 • Dr. Maya Devi
 • Dr. Lalatendu Biswal
 • Dr. Jashashree Ray
 • Dr. Samaresh Jana (Lab In-charge)
 • Dr. Anita Pati
 • Dr. Sohini Sarkar
 • Dr. Biswabandita Kar
 • Dr. Prasanta Rath (Lab In-charge)
 • Dr. Tapan K. Bastia
 • Dr. Rojalin Sahu
 • Dr. Sanjay Majhi
 • Dr. Sutanu Mangal
 • Dr. Jagnyaseni Tripathy
 • Dr. Gopal K. Pradhan
 • Dr. Kaushik Choudhury
 • Dr Bidhubhusan Sahu
 • Dr Sushant K. Sahoo
 • Dr Alok R. Patnaik
 • Dr Priyadarshini Parida
 • Dr. Chandana Mohanty (Lab In-charge)
 • Dr. Sarbari Acharya
 • Dr. Nikita Mahapatra
 • Dr. CH Vinod
 • Dr Shuvendu Singham
 • Dr. Alok K. Panda
 • Prof Dr Promod K Das
 • Dr. Madhusudan Bera
 • Dr. Madhusmita Sahoo
 • Dr. Bijan Kumar Patel
 • Dr. Joydeb Pal
 • Dr. B. P. Padhy
 • Dr. Madhusmita Sahoo
 • Dr. B. P. Padhy
 • Dr. A K Panda
 • Dr. Sushma Singh
 • Dr A Srivastava
 • Dr. S. K. Samal
 • Dr. S.K.Mishra
 • Dr. Mrutyunjaya Das
 • Dr. Srikumar Acharya
 • Dr. N. Behera
 • Dr. S.R. Jena
 • Dr. A.K.Paul
 • Dr. M.M.Acharya
 • Dr. Anita Nayak
 • Dr. P. K. Sahu
 • Dr. A. K. Gupta
 • Dr. Rajib Mia
 • Dr. Subhadarshan Sahoo
 • Dr. Ranjan Ku. Nayak
 • Dr. Suvasis Nayak
 • Dr. Raj Kamal Maurya
 • Dr. K. Bhaskerreddy