Column 1 Column 2 Column 3
PHYSICS
SL.NO. NAME OF THE STUDENTS Batch Awarded
1 PRAVURAM PANDA 2007 2014
2 SNIGDHA PANIGRAHI 2007 2012
3 SUVENDU KUMAR SAHOO 2012 2015
4 PARITOSH CHAUDHURI 2011 2014
5 CHANDAN ASHIS GUPTA 2012 2015
6 SANJAY KUMAR SUAR 2012 2016
7 SUBHRA GANTAYAT 2012 2016
8 MD. ABDUL MOQUIM 2013 2016
9 MAYA DEVI 2011 2017
10 SOUMYA RANJAN PATRA 2011 2017
11 MANOJ KUMAR PATI 2011 2017
12 SWETAPADMA PRAHARAJ 2012 2017
13 SIVABRATA SAHOO 2013 2017
14 SRINIBAS PANDA 2012 2017
15 SUSANTA KUMAR SAHOO 2013 2018
16 RUDRASHISH PANDA 2014 2018
17 MRUTYUNJAYA NAYAK 2013 2018CHEMISTRY
SL.NO. NAME OF THE STUDENTS Batch Awarded
1 JAYASHREE MOHANTY 2006 2010
2 RANJITA PRIYADARSHINI BISWAL 2006 2010
3 SHIB NARAYAN MEHER 2006 2010
4 SUBAS CHANDRA ASA 2006 2014
5 SURESH KUMAR DAS 2007 2012
6 SYED MOHAMMED MUSTAKIM 2007 2012
7 YASOBANTA DAS 2009 2014
8 ANANYA ANUPAMA 2009 2011
9 SANTOSHINI SAHU 2009 2011
10 ANINDITA SWAIN 2009 2011
11 PRAVAT RANJAN DIXIT 2010 2014
12 BHAGYASHREE PANI 2012 2016
13 ANKITA PRITAM PRAHARAJ 2012 2016
14 SUBHA KANTA DASH 2012 2017
15 GOPAL KRISHNA PANI 2010 2017
16 P.DAS MOHAPATRA 2010 2017
17 LAXMIDHAR PANDA 2011 2017
18 JAGDEEP MOHANTA 2014 2018
19 UMA PARIDA 2011 2018
20 BIKRAM KESHORI DAS 2011 2018
21 TANUSHREE DAS 2011 2018
22 SAROJA KUMAR BARIK 2011 2018
23 SHIV KUMARI PANDA 2014 2018

MATHEMATICS
SL.NO. NAME OF THE STUDENTS Batch Awarded
1 MRUTYUNJAY DAS 2006 2014
2
SATYA KUMAR MISRA 2009 2014
3 RAJASHRAA MISHRA 2009 2014
4 SOURAV DEBASIS 2010 2015
5 PRASANTA KUMAR MOHANTY 2011 2014
6 KANAN KUMAR PATRO 2011 2015
7 SUSANTAKUMAR MOHANTA 2012 2014
8 GANESWARA MAHANTA 2012 2015
9 GIRISH CHANDRA NAYAK 2012 2015
10 PRABHAS DASH 2013 2015
11 BHUPESH KUMAR MAHATHA 2012 2016
12 PRABHAT KUMAR ROUT 2011 2016
13 KHAGENDRA NARAYAN MOHANTA 2012 2016
14 SANJAY DUTTA 2014 2016
15 KUMUDINI MEHER 2013 2017
16 SATYA NARAYAN MISHRA 2013 2017
17 DAMAYANTI NAYAK 2014 2017
18 ARJUN SINGH 2014 2018

Ph.D. awarded

Physics-17

Chemistry-23

Mathematics-18

Total-58